Σήμερα το Στηρίζω παράσχει υπεύθυνα υπηρεσίες όπως

  • Συμβουλευτική  Ατόμου, Γονέων , Ζεύγους και Οικογένειας

  • Συμβουλευτική  Εφήβων

  • Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

  • Λογοθεραπεία

  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, οργανώνει ομάδες Εκπαίδευσης / Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Γονέων και Εφήβων, ορμώμενο από την βασική του πεποίθηση ότι η ομάδα προάγει τη βελτίωση του συναισθήματος του ατόμου, το αίσθημα της υποστήριξης του από ομάδα ομοίων του αλλά και την ανάγκη του για ενημέρωση και αυτοβελτίωση.